8-9-2015 תודה לכל הלקוחות שהשתתפו בסמינר

8
Sep

תודה לכל מי שהגיע .תודות מיוחדות ליניב ענבי ואיתמר כהן מרפ”ט על המצגת המועילה והמקצועית- להתראות בכנס הבא.

1 2